01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.11.2022 tarihli, 2018/21380 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı ile kamu görevlisinin sosyal medya hesabı üzerinden başkalarının ürettiği içerikleri paylaşması sebebiyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlal ettiğine hükmedilmiştir. Yönetmeliğe ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.