01.07.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı 15.371,40-TL olarak belirlendi. Hazırladığımız bilgi notunu ekte bilginize sunarız.