07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen değişikliklere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu aşağıda bilgilerinize sunarız.