11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete’de Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanarak noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmelik’e ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.