125 sayılı Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanına ilişkin birtakım tedbirler getirilmiştir.