13.12.2022 tarihli ve 32042 sayılı Resmi Gazete’de Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak gerçek ve tüzel kişilerin kimlik bilgilerinin doğrulanmasına, kayıtlı elektronik posta hesabı başvurusu ile hesabın açılması ve kapatılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik ile getirilen değişikliklere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.