15 Şubat 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu (“Duyuru”) ile son zamanlarda artan güvenlik açığı kaynaklı veri ihlalleri karşısında ilgili kişilerin korunabilmesi adına veri sorumlularına veri güvenliğine ilişkin kanuni yükümlülükleri hatırlatılarak birtakım teknik ve idari tedbirlerin alınması tavsiye edilmiştir. Duyuruda yer alan tavsiyelere ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.