16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ hükümleri uyarınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda yer alan tüketici hakem heyetlerine başvurudaki parasal sınır ile idari para cezası miktarları yeniden değerleme oranı uyarınca arttırılmış olup düzenleme 1 Ocak 2023 tarihin itibariyle yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu aşağıda bilgilerinize sunarız.