20 Ekim 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Unutulma Hakkı (Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi) Rehberi yayınlamıştır. Rehber’e ilişkin ayrıntılı bilgilendirme notunu bilgilerinize sunarız.