28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile noterlere taşınmaz satış sözleşmesi düzenleme yetkisi tanınmıştır. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikler hakkında hazırlamış olduğumuz bilgi notu ekte yer almaktadır.