29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanarak 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe girmiş olan yeniliklere ilişkin ikincil düzenlemeler getirilmiştir. Yönetmelik’e ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu bilgilerinize sunarız