7 Aralık 2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen düzenlemelere ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu aşağıda bilgilerinize sunarız.