7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu ve diğer kanunlardaki değişikliklere ilişkin uygulamayı özellikle etkileyeceğini düşündüğümüz maddeler hakkında hazırlamış olduğumuz bilgi notunu aşağıda bilginize sunarız.