8 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Mart 2022’de yürürlüğe girecek olan “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında öngörülen uzaktan kimlik tespit yöntemlerini aşama aşama değerlendirdiğimiz; elektronik ortamda sözleşmenin kurulmasına ilişkin düzenlemeleri incelediğimiz yazımız bilginize sunulmaktadır.