Anayasa Mahkemesi 20/12/2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/06/2022 tarihli, 2018/6161 başvuru numaralı kararı ile kullanılan telefon hattı ile ilgili bilgilerin verilmesi talebinin reddinin özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkını ihlal ettiğine hükmedilmiştir. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bilginize sunarız.