Anayasa Mahkemesi, Whatsapp yazışmaları gerekçe gösterilerek çalışanın iş akdinin feshedilmesine ilişkin 2018/34548 numaralı bireysel başvuruda özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Karar hakkında hazırladığımız bilgi notu ekte yer almaktadır.