Anonim şirketlerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4. maddesi çerçevesinde MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile yönetim kurulu kararı alınmasına imkân sağlayan Yönetim Kurulu Kararı Modülü uygulamaya alınmıştır. Duyuru Metni’ne ilişkin ayrıntılı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.