24 Şubat 2023
125 sayılı Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanına ilişkin birtakım tedbirler getirilmiştir.
Kısa çalışma uygulanmasına ilişkin İstihdamın korunmasına ilişkin Nakdi ücret desteği sağlanmasına ilişkin Sürelere ilişkin Sosyal güvenlik alanına ilişkin getirilen tedbirleri içeren bilgi notumuzu bilgilerinize sunarız. İlgili […]
15 Şubat 2023
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şikâyet, ihbar, veri ihlal bildirimleri ve diğer yükümlülükler hakkında veri sorumluları ve ilgili kişilere ilişkin 9 Şubat 2023 tarihinde kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu bilgilerinize sunarız.
14 Şubat 2023
Ülkemizde gerçekleşen elim deprem felaketi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 11/02/2023 ve 13/02/2023 tarihlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yargı alanındaki sürelere ve sağlık alanına ilişkin çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Düzenlemelere ilişkin hazırladığımız bilgi notunu bilgilerinize sunarız.
3 Şubat 2023
01.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.11.2022 tarihli, 2018/21380 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararı ile kamu görevlisinin sosyal medya hesabı üzerinden başkalarının ürettiği içerikleri paylaşması sebebiyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlal ettiğine hükmedilmiştir. Yönetmeliğe ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.