Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi açma ve açılan internet sitesinin belirli bir bölümünü mevzuatta belirlenen ilanların yayımlanmasına özgüleme yükümlülüğü hakkında hazırlamış olduğumuz bilgi notu ekte bilginize sunulmaktadır.