Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında (i) sadece elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyetleri ile (ii) bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik hakkında hazırlamış olduğumuz detaylı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.