Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar