COVID-19 fesih yasağı 30.06.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.