Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 2021/2 E. 2021/4 K. sayılı, vergi dairelerinin mükelleflere çıkardıkları elektronik tebligatların ayrıca sms veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaksızın geçerli olacağına ilişkin kararına dair hazırladığımız bilgi notu bilginize sunulmuştur.