Eylül 2022’de yayınlanan İstanbul Ticaret Odası duyurusu uyarınca artık anonim şirketlerde tek pay sahipliği bildirimi, tek pay sahibi değişikliği ve tek pay sahibinden çok pay sahibine geçiş bildirimleri için pay defterinin ilgili sayfasının noter onaylı suretinin de Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir. Konuya ilişkin yapılan İstanbul Ticaret Odası duyurusu ve özet mahiyetindeki bilgi notumuz ekte bilginize sunulmaktadır.