Her türlü önleyici hukuki risk yönetimi, yargılama, arabuluculuk ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta yürütülmesi ve takibi konusunda müvekkillere hukuki destek sağlanmaktadır. Başta ticari uyuşmazlıklar, iş hukukundan doğan uyuşmazlıklar, deniz ticareti hukuku ile hissedarlar arasında doğan uyuşmazlıklar gayrimenkul ve vergi uyuşmazlıkları olmak üzere çeşitli hukuk alanlarında doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere müvekkillere dava takibi, arabuluculuk, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti verilmektedir.

Bu konudaki tecrübesiyle yetkin ve donanımlı olan ekibimiz, uyuşmazlık risk öngörüsü ile hukuki önlemlerin alınması riskin ortadan kaldırılması için hukuki danışmanlık ve risk yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Uyuşmazlık anında dostane çözüm yollarına başvurarak müvekkillerinin ticari değerinin korunması ve rsikin en hızlı en az masraflı şekilde yansıması adına uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirme için etkili adımlar atmakta, uyuşmazlığı sulh ile sonuçlanması için gayret sarfetmekte, her bir uyuşmazlıkta en iyi çözümü hedeflemektedir. Uyuşmazlığın sulh yoluyla sonuçlanmaması hâlinde risk ortaya çıktığında, hukuki mücadelenin verilmesinde müvekkillerin ekonomik ve ticari gerçekliğini önceliklendirerek, müvekkil lehine yargılama alanında verimli ve hızlı çözümlerle aktif uyuşmazlık takip hizmeti sunmaktadır.