Özoğul Yenigün & Partners; güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere enerji hukukuna ilişkin mevzuat ve uygulamaları konusundaki bilgi ve birikimi ile müvekkillerinin mevzuata ilişkin karşılaşabilecekleri sorunların tespitinde, bu sorunların çözümüne ilişkin stratejik çözümler geliştirmede ve bu stratejilerin uygulanmasında gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Özoğul Yenigün & Partners; enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında çalıştığı müvekkillerinin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da işlerliği bulunan çözümler ile uygulanabilir enerji mevzuatı konusunda hem pratik hem de teorik tecrübeye sahip ekibiyle avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.