Özoğul Yenigün & Partners; taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin oluşturulması süreçlerinde yer almaktadır. Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi konusunda hizmetler vermekteyiz. Bunun yanı sıra, gayrimenkul konularından doğan her tür hukuki ihtilaflarda da müvekkillerimizi temsil etmektedir..

Özoğul Yenigün & Partners; tarafından görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak; gayrimenkulün hukuki ve imar durumu ile ilgili inceleme yapılması, imar uygulamalarından kaynaklanan davaların takibi, ulusal ve uluslararası inşaat projelerinde proje aşamasında danışmanlık hizmeti sunulması, gayrimenkule ilişkin tapu iptali, idarenin işlemlerine karşı yürütülen dava takip işlemleri, gayrimenkul satış vaadi, inşaat, hasılat paylaşımı ve taşeron sözleşmelerinin hazırlanması, tüketici kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve sonrasında davaların takip edilmesi, gayrimenkul hukukuna ilişkin sorulan sorulara yönelik hukuki mütalaa ve bilgi notu hazırlanması hizmetleri vermektedir.