Özoğul Yenigün & Partners; Müvekkillerinin hak ve alacaklarının hızlı, etkin ve güçlü şekilde takibi için İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatları ile hizmet vermektedir. İcra İflas Hukuku ekibimiz, mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde icrasını sağlamanın yanı sıra, iflas tehdidi altında olan şirketlere profesyonel anlamda danışmanlık sağlayarak şirketler için en uygun çözümleri üretmektedir.

Özoğul Yenigün & Partners; ihtilafların çözümü konularında sahip olduğu kapsamlı deneyimle, tanınmış firmalara hukuki destek vermektedir.İcra Takip aşamasında muhtemel İflas Erteleme davalarına anında müdahil olunarak etkin ve güçlü şekilde takip edilmekte bu aşama yasa ve mevzuata hâkim konunun uzmanı avukatlarımız tarafından takip edilmektedir. İflas aşamasına gelmiş borçlular için yasal müracaatlar beklenmeksizin yapılmakta iflas masasına alacak kaydı ve iflas müdürlüğü tarafından yapılan işlemler ve toplantılar takip edilerek iflas aşaması takip edilmektedir.