Özoğul Yenigün & Partners; farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Özoğul Yenigün & Partners; dava ekibi tarafından ticaret hukuku alanında dava ve danışmanlık işleri yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bir şirketin kurulmasından başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil gibi birçok konuda büyümesi ve nihayet gerektiği takdirde tasfiyesine kadar söz konusu olabilecek tüm aşamalarda hukuki destek sağlamaktadır.

Özoğul Yenigün & Partners; görülmüş ve görülmekte olan dava ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak; ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin olağan akışta karşılaşılan soruların cevaplanması, şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesi, şirketin tüm toplantılarının yürütülmesi, şirketi ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması, Şirket’in faaliyet alanına uygun olarak başta personel istihdamı, mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, finans hukuku ve vergi hukuku alanlarında şirketlerin mali müşavirleri ile işbirliği içinde dava ve takip işlerinin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.