Özoğul Yenigün & Partners; olarak birçok şirkete gündelik işlerinin hukuki yönleriyle bağlantılı tavsiyelerde bulunmakta; vergiyle bağlantılı konularda ve yapılandırma konularında hukuki görüş sunmaktadır. Özoğul Yenigün & Partners; kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir, konu yargı aşamasına yansır ise, Vergi Mahkemelerinde dava takibi yapmaktadır.