Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.07.2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklere yer verdiğimiz ayrıntılı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.