Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13.01.2022 tarih 4 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 1.1.2023-30.6.2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, ücret tavanları düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılında 15.371,40 TL olan kıdem tazminatı yıllık tavanı, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19.982,83 TL olarak yeniden belirlenmiştir.