İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (“IMEAK DTO”) tarafından 26.01.2023 tarihinde yayımlanan 70 sayılı Sirküler ile IMO Gemi Tanıtım Numarası (IMO No) ile ilgili hususların Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 18 Aralık 2017 tarih ve A.30/Res.1117 sayılı Kararı (“Karar”) ile belirlenmiş olduğu belirtilmiştir. Sirküler’e ilişkin hazırlamış olduğumuz bilgi notunu bilgilerinize sunarız.