“İzaha Davet” Müessesesinin 01 Eylül 2017’de Uygulanmaya Başlaması Hakkında Bilgilendirme