Kişisel Verileri Korum Kurumu (“Kurum”), çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularına yönelik tavsiye niteliğinde Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağını internet sitesinde yayımladı. Kurum, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağına ilişkin görüşlerin ve önerilerin 10.02.2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma ve/veya e-posta ile cerez@kvkk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilebileceğini belirtmiştir.