Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 02.08.2021 tarihinde yayımlanmış kurul kararlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz özet mahiyetindeki bilgi notunu ekte bilginize sunarız.