Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde düzenlenen Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına 6698 sayılı Kanun 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaya başlandığı duyuruldu.