Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Bankanın kişisel verilerin saklama amacı dışında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmeyeceği yönünde ilgili kişiye verdiği cevaba karşı ilgili kişiye Banka tarafından bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmesi sebebiyle ihlal kararı verilmiştir. Konu hakkında hazırladığımız bilgi notunu ekte bilginize sunarız.