Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin sona erdiği veri sorumlusu şirket tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesine ilişkin karar yayımlandı. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu aşağıda bilginize sunarız.