Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilgili kişiye rızası alınmaksızın ticarî elektronik ileti gönderen veri sorumlusu hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Karar hakkında hazırladığımız bilgi notunu ekte bilginize sunarız.