Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 17 Eylül 2021 tarihinde Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehberi (“Rehber”) internet sayfası üzerinden yayımlamıştır. Rehber ile yapılan değişikliklere yer verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması Hukuku uyarınca hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.