Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) bildirim yükümlülüğünü yerine getiren veri sorumluları için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerin devam ettiğine ilişkin bir kamuoyu duyurusu yayımlandı. İlgili duyuruda VERBİS bildirim süresini kaçıran veri sorumluları için ise kayıtların hala açık olduğunu ve bildirim yükümlülüğü olan veri sorumluların bir an önce bildirimlerini tamamlamaları gerektiğini belirtti. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bilgilerinize sunarız.