Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 18. maddesinde düzenlenen idari para cezası miktarları, 213 Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranınca, 01/01/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılmıştır. Güncel idari para cezası miktarlarına ilişkin hazırladığımız tabloya ekte yer vermekteyiz.