Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik 1 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile kapsam dahilindeki kooperatiflerin dış denetim yaptırma yükümlülüğü ve kooperatif bünyesindeki denetleme organınca gerçekleştirilmesi gereken denetim konuları düzenlenmiştir. Yönetmelikte yer alan düzenlemelere ilişkin olarak hazırladığımız bilgi notunu ekte bilgilerinize sunulmuştur.