Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2022/542 Esas ve 2022/693 Karar sayılı kararında 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi kapsamında tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan izin sürelerinin işçinin kıdemine dahil edileceğine hükmedilmiştir. Kara ilişkin hazırladığımız bilgi notunu aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.