Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin kâr payı avansı dağıtımı için öngörülen bir aylık süre 18 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile iki ay olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik uyarınca bu şirketlerin kesinleşmemiş hesap dönemi sonu kârı üzerinden dağıtılacak kâr payı avansını hesap döneminin bitiminden itibaren iki ay içinde alınacak genel kurul kararı ile dağıtmalarına imkân tanınmıştır.