T.C. Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 13. maddesinde yabancıların gayrimenkul satın alımına ilişkin birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik uyarınca yabancıların Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkullerin ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine getirileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda dövizin tapu işlemleri öncesinde banka aracılığıyla Merkez Bankasına satılması, sonrasında banka tarafından düzenlenen Döviz Alım Belgesi’nin tapu müdürlüğüne sunulması gerektiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bilginize sunarız.