Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Zorunluluğu