Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ