Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir dosyasında eşit davranma borcuna aykırı davranmadığını ispatlayamayan işverenin hamile işçinin iş sözleşmesini feshetmesi sebebiyle ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetmiştir. Karar’a ilişkin özet mahiyetindeki ayrıntılı bilgilendirme notunu ekte bilgilerinize sunarız.